השתלמות אבטחה מונעת

קהל היעד:

קב"טים/אנשי בטחון/בלדרים/יהלומנים/מחנכים/מדריכי טיולים/עובדי הייטק (מו"פ)

משך והיקף:

• 30 שעות לימוד.
• מבוסס על מפגש ערב חד שבועי בן 4 שעות.

מה לומדים:

• מבוא לאבטחה
• עקרונות באבטחה
• שפת גוף – יריב
• איתור אוספי מל"מ
• איתור וזיהוי מטעני חבלה
• מקרים ותגובות
• עשה ואל תעשה
• אמצעים טכניים

אופי ההשתלמות:דרישות ההשתלמות:

• נוכחות ב 80% מהמפגשים לפחות.
• עמידה בדרישות הלימודיות בכל השלבים.