השתלמות הדרכה טובה

קהל היעד:

מדריכי ירי לחימה ואבטחה מוסמכים המעוניינים לשפר את יכולותיהם בתחום תרגום המידע לידע והערכת חניכים.

משך והיקף:

• 80 שעות לימוד.
• 8-10 מפגשי יום + פרויקט גמר.

מה לומדים:

• תפישת התפקיד.
• עקרונות ותיאוריות בלמידה.
• תחקור תוכן.
• תהליך פיתוך ההדרכה.
• טכניקות הדרכה תיאורטיות.
• טכניקות הדרכה מעשיות.
• מבור לאנדרגוגיה.
• התגברות על התנגדות ללמידה.
• הערכת תהליכי למידה.

אופי ההשתלמות:

• הידע יועבר הצורה פרונטאלית תוך שימוש במצגות  -דגש מרכזי יינתן על שיתוף החניכים ובניית שפה משותפת תוך יצירת הסכמה והפנמה על ביצוע תהליכי הדרכה.
• מתן מטלות לביצוע תוך חניכה.

דרישות ההשתלמות:

• נוכחות ב 80% מהמפגשים לפחות.
• עמידה בדרישות הלימודיות בכל השלבים.
• עמידה בפרויקט גמר.