השתלמות סיכול מגמת יריב

מטרת ההשתלמות:

הקניית ידע תיאורטי ואופרטיבי בתחום איתור וזיהוי מוקדם של היריב המאפשר זמן תגובה.

היקף ומשך:

• 60 שעות לימוד
• שבועיים ברצף או עד 4 חודשים מיום הפתיחה.

מה לומדים

• מבוא לאיסוף ותצפיות.
• עקרונות העיקוב – הפיזי והטכני.
• עקרונות העיקוב רגלי – בדד / חוליה.
• אמצעים טכניים.
• תיעוד ושרשרת ראיות.
• קבלת תמונת אמת.
• שיבוש תמונה.
• עקרונות בשפת גוף.
• הטמעות.
• תשמועים.
• זיהוי סימונים וקשר סמוי.
• מקרים ותגובות.
• תצפיות קהל.
• עשה ואל תעשה – חוקים / תקנות – מקצועית / מבצעית.

אופי ההשתלמות

• הידע יועבר בצורה פרונטאלית תוך הפעלת החניכים ומימוש יכולתם ליישם את הידע התיאורטי הנצבר במהלך ההשתלמות בכל שלב ושלב תחת פיקוח ובקרה.