השתלמות עיקוב

מטרת השתלמות:

פתיחת צוהר לעולם הסמוי מהעין ע"י הקניית ידי ויכולות בתחום המעקבים והתצפיות.

משך והיקף:

40 שעות לימוד – על בסיס מפגש חד שבועי בן 6 שעות

מה לומדים:

• מבוא לעיקוב ותצפיות.
• המעקב ככלי איסוף.
• עקרונות בעיקוב רגלי.
• עקרונות עבודת בדד.
• אמצעים טכניים.
• עשה ואל תעשה.
• מקרים ותגובות.

אופי ההשתלמות:

• הידע יועבר בצורה פרונטאלית תוך הפעלת החניכים ומימוש יכולתם ליישם את הידע התיאורטי הנצבר במהלך ההשתלמות בכל שלב ושלב תחת פיקוח ובקרה.

דרישות ההשתלמות:

• נוכחות ב 80% מהמפגשים לפחות.
• עמידה בדרישות הלימודיות בכל השלבים.