השתלמות פיתוח הדרכת לחימה

מסלולי לחימה חמושה

קהל היעד:

מדריכי ירי, לחימה ואבטחה המעוניינים לשדרג את דירוגם המקצועי בתחומי הדרכת לחימה

משך והיקף:

120 שעות לימוד על בסיס מפגש חד שבועי בן 8 שעות.

מה לומדים:

• רציונאל מסלולי הלחימה
• תחקור תוכן
• מטרות מסלול
• עקרונות העבודה במסלול
• סוגי מסלולים
• מדדי ביצוע במסלולי לחימה
• בטיחות במסלולי לחימה, ומגבלות העשייה
• פיתוח מסלולי לחימה
• כתיבת סרגלי מאמצים מנטאליים וביצועיים
• כתיבת תיקי תרגיל – מסלולי לחימה
• בניית מסלולי לחימה

אופי ההשתלמות:

• הידע יועבר בצורה פרונטאלית תוך הפעלת החניכים ומימוש יכולתם ליישם את הידע התיאורטי הנצבר במהלך ההשתלמות בכל שלב ושלב תחת פיקוח ובקרה.

דרישות ההשתלמות:

• נוכחות ב 80% מהמפגשים לפחות.
• עמידה בדרישות הלימודיות בכל השלבים.
• מעבר מבדק מסכם בציון של 85 ומעלה.