קורס חדש

קורס מנהלי אבטחה עפ"י תקן משטרת ישראל

מטרות הקורס:

הקניית ידע ויכולות המאפשרות התמודדות עם היריבים השונים – על פי תפישת חטיבת האבטחה של משטרת ישראל לאבטחת מתקנים.

משך – 191.5 שעות לימוד

השתתפות בקורס מותנת במעבר והתאמה ע"פ תבחיני כניסה של משטרת ישראל

תכני הקורס

מבואות

·         מבוא לבט"פ

·         תפיסת אבטחה ומענה מבצעי

·         מבוא לאבטחה.

·         עקרונות באבטחת מידע ( במהלך הקורס ולמגזר עסקים טעוני רישוי )

ציר מבצעי /מקצועי

·         התמודדות מול דפ"אות יריב

·         רכב תופת / מתפרץ, מחבל מתאבד, ירי לעבר ריכוזי קהל, החדרת אמל"ח וכו'.

·         תכנון מבצעי באבטחה ( פק"מ האבטחה )

·         התמודדות מול איסוף מל"מ.

·         הדווח במערך האבטחה.

·         יסודות התשאול והחקירה..

·         מצבי חירום ואסון רב נפגעים.

·         פרופיל המאבטח.

·         אבטחת עובדי ציבור מאוימים.

·         מיגון וטכנולוגיה

ציר פיקודי /ניהולי ( שיגרה וחירום )

·         המודיעין ככלי ניהולי.

·         הערכת מצב באבטחה.

·         תחקור אירועים והפקת לקחים.

·         בקרה וביקורת.

·         תרגול מערך האבטחה.

·         עקרונות ומושגים במנהיגות והנעת עובדים.

·         התכנון בשגרה.

·         יחסי  גומלין פנים  וחוץ ארגוניים בהיבט האבטחה.

ציר ידע תומך והעשרה

·         הטרור העולמי.

·         הכרת סוגי מתקנים מאובטחים.

·         מוקד הביטחון.

·         הבסיס החוקי בפעילות מערך האבטחה.

·         סיורים לימודיים ( מקצועיים וכלליים )

·         בעלי חיים בשירות האבטחה.

·         שת"פ עם גופי חירום,בטחון והצלה .

שיטות ההדרכה בקורס

בקורס יועברו הנושאים המפורטים בסילבוס שלהלן,  בשיטות הלימוד כדלקמן:

·         הדרכה עיונית פרונטאלית.

·         תרגילים נושאיים ותרגילים מסכמים.

·         סיורי שטח

·         מטלות חניך / צוות

·         אימון מבצעי טקטי (כולל תרגיל ).

·         למידה עצמית.

·         מבחני עט ונייר.

משכו של הקורס הינו פועל יוצא של היקף החומר הנלמד ובעיקר תהליך קליטת החומר עיבודו והפנמתו אצל החניך, הם הם, שקובעים את איכותו של מנהל הביטחון. לקיחת אחריות על חיי אדם אינה דבר של מה בכך ואינה נמדדת בגודל התעודה ובצבעיה אלא באופיו ואיכותו של הידע הנצבר אצל המנהל תוך שימת דגש על יישום טכניקות המניעה בלימה וסיכול לשם הגנה על הנפש ואו הרכוש.

הקורס מועבר ע"י מדריכי ביטחון פנים אבטחה ולחימה בעלי ניסיון רב שנים בהדרכה וחניכת מפקדים / מנהלים המופקדים על מערכות אבטחה משולבות.