קורס חוקרי אירועי ירי

מטרת הקורס

  • הקניית ידע יכולות ומיומנות חקירת מכלול מרכיבי האירוע.
  • הקניית יכולות אפיון והמלצות על דרכי פעולה למניעת הישנות האירוע.
  • הקניית יכולות סיוע לעורכי דין כעד מומחה.
  • הקניית יכולות סיוע למניעת הונאות חברות ביטוח.

משך והיקף: 550 ש"ל + 70 ש"ל עבודת גמר.

·         60 מפגשים

עקרי התכנים:

מבוא לחקירות / שיטות חקירה / תשאול-תחקור / פסיכולוגיה של החקירה / זירת האירוע – העברה / המערכת השיפוטית / מקורות מידע / חקירות ביטוח / חקירות נפגעי חבות מעבידים / תאונות עבודה / תאונות אישיות / מהימנות עובדים / חוק ומשפט / עקרונות המשפט הפלילי / עקרונות המשפט האזרחי / דיני ראיות / תיעוד זירת אירוע / תיעוד ממצאים / גיבוש תיק חקירה ממצאים והמלצות / הכנת חו"ד מומחה.

מנגנונים ומכאניקה – רובים – רובי סער – תמ"קים – אקדחים / בליסטיקה מורחב – חדירות חומרים – דינאמיקה של ריקושט ונתירים /  מז"פ – קריאת דוחות מעבדה בליסטית ופתולוגית / סוגי בדיקות אפשריות / ניתוח זירה וממצאים – תעדוף וחשיבות.

חוקים תקנות והוראות שעה / מודל תל"מ / הוראות אימון והכשרת עובדים / זיהוי ואיפיון הגורמים הישירים – גורמים נסיבתיים – גורמי היסוד / מיפוי וזיהוי תהליכים / הגדרת תהליכים ודירוגם / זיהוי נקודות כשל / פיתוח חשיבה תהליכית ותוצאתית / תרשימי זרימה / שרטוט טכני / מודל ניהול תהליכים מסוכנים – M-5 / תחקור אירועי כלי ירייה הגורם האנושי / מעגלי חיים / אנטומיה / פיזיולוגיה של המאמץ / סיורים באתרים.

אופי הקורס

הידע יועבר בצורה פרונטאלית תוך הפעלת החניכים ומימוש יכולתם ליישם את הידע התיאורטי והיכולות המעשיות הנצבר במהלך הקורס בכל שלב ושלב תחת פיקוח ובקרה.

דרישות הקורס:

נוכחות והשתתפות ב 85% מהמפגשים לפחות / עמידה בדרישות הלימודיות בכל השלבים / מעבר מבדק מסכם בציון של 85 ומעלה.

תנאי קבלה:

בוגר שרות צבאי / בעל תעודת מדריך ירי בתוקף מעל 7 שנות עשייה / נמצא מתאים ע"י וועדת קבלה / מותנה במעבר מבדק כניסה.

תעודת הסמכה: 

לעומדים בדרישות תוענק תעודת הסמכה מטעם המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות.