קורס ניהול אירגון חמוש תקן משרד הבט"פ

הקורס מקנה ידע יישומי לניהול מקצועי של מערך הכשירות הביצועית בארגון תוך שימת דגש על הכרת הסיכונים ( למנהל, לעובדים ולארגון כולו ), ודרכי התגוננות ומניעתם, הכרת דרישות החוק, תקנות, הנחיות והוראות שעה.

הקורס הינו קורס חובה לעוסקים ו/או מתעתדים לעסוק בניהול מערכי חמושים בארגונים / סניפים ו/או מחלקות כוח אדם חמוש.

 

בוא ולמד לחשוב או שיחשבו בשבילך - בוא והפוך לנכס עבור הארגון !!!

ארגון חמוש – כל ארגון שקיבל הכרה מרשויות מדינת ישראל לחמש את עובדיו לטובת הגנה עצמית או הגנה על אחרים  ( חברות שמירה ). הניהול המקצועי של מערך החמושים באותם ארגונים ו/או סניפיהם מורכב ומחייב התייחסות מקצועית נאותה.


הקורס המוצע ע"י המרכז הרב תחומי יחודי וייעודי, מוכר מאושר ומומלץ ע"י האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון פנים, כקורס מסמיך בתחום הניהול המקצועי לארגונים חמושים.

הקורס מקנה ידע יישומי לניהול מקצועי של מערך הכשירות הביצועית בארגון תוך שימת דגש על הכרת הסיכונים ( למנהל, לעובדים ולארגון כולו ), ודרכי התגוננות ומניעתם, הכרת דרישות החוק, תקנות, הנחיות והוראות שעה. הקורס הינו קורס חובה לעוסקים ו/או מתעתדים לעסוק בניהול מערכי חמושים בארגונים / סניפים ו/או מחלקות כוח אדם חמוש.
המנהל המקצועי הינו עמוד השדרה בארגון, ללא ניהולו המקצועי, הארגון אינו מסוגל להעריך את הסיכונים המקצועיים הטמונים בניהול מערך החמושים בארגון, או לחלופין לבצע את משימותיו על פי חוק, ויכולותיו הביצועיות קטנות עד כדי ביטולן, מצב מעין זה מערער את מעמדו של הארגון, ומביא לבחינה מחודשת – האם יש בכלל זכות קיום לארגון. יכולתו של ארגון חמוש להתקיים לאורך זמן תלויה במנהל המקצועי.

הקורס המועבר במרכז הרב תחומי, מנוהל ומבוצע ע"י מדריכים בכירים מאושרי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה, להכשרות המקנות הכרה ממלכתית. הקורס מקנה תעודת ניהול ארגון חמוש, תעודת בעל רישיון מיוחד.

מסלולי הלימוד אותם מאפשר האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה הם:

  • בעלי רישיון מיוחד ו/או מדריכי ירי ו/או מפקחי מטווח מכהנים – מסלול מקוצר בן 170 שעות לימוד.
  • למעונינים לעסוק בתחום שאינם מכהנים – מסלול רגיל בן 250 שעות לימוד.

תמונות מהווי קורסי הניהול