קורס ניהול אירגון חמוש תקן הבט"פ

בוא ולמד לחשוב או שיחשבו בשבילך – בוא והפוך לנכס עבור הארגון!!!

הקורס המוצע ע"י המרכז הרב תחומי יחודי וייעודי, מוכר מאושר ומומלץ ע"י האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון פנים, כקורס מסמיך בתחום הניהול המקצועי לארגונים חמושים.

ארגון חמוש – כל ארגון שקיבל הכרה מרשויות מדינת ישראל לחמש את עובדיו לטובת הגנה עצמית או הגנה על אחרים  ( חברות שמירה ). הניהול המקצועי של מערך החמושים באותם ארגונים ו/או סניפיהם מורכב ומחייב התייחסות מקצועית נאותה.

הקורס מקנה ידע יישומי לניהול מקצועי של מערך הכשירות הביצועית בארגון תוך שימת דגש על הכרת הסיכונים ( למנהל, לעובדים ולארגון כולו ), ודרכי התגוננות ומניעתם, הכרת דרישות החוק, תקנות, הנחיות והוראות שעה. הקורס הינו קורס חובה לעוסקים ו/או מתעתדים לעסוק בניהול מערכי חמושים בארגונים / סניפים ו/או מחלקות כוח אדם חמוש.
המנהל המקצועי הינו עמוד השדרה בארגון, ללא ניהולו המקצועי, הארגון אינו מסוגל להעריך את הסיכונים המקצועיים הטמונים בניהול מערך החמושים בארגון, או לחלופין לבצע את משימותיו על פי חוק, ויכולותיו הביצועיות קטנות עד כדי ביטולן, מצב מעין זה מערער את מעמדו של הארגון, ומביא לבחינה מחודשת – האם יש בכלל זכות קיום לארגון. יכולתו של ארגון חמוש להתקיים לאורך זמן תלויה במנהל המקצועי.
הקורס המועבר במרכז הרב תחומי, מנוהל ומבוצע ע"י מדריכים בכירים מאושרי האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה, להכשרות המקנות הכרה ממלכתית. הקורס מקנה תעודת ניהול ארגון חמוש, תעודת בעל רישיון מיוחד.

מסלולי הלימוד אותם מאפשר האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה הם:

  • בעלי רישיון מיוחד ו/או מדריכי ירי ו/או מפקחי מטווח מכהנים – מסלול מקוצר בן 170 שעות לימוד.
  • למעונינים לעסוק בתחום שאינם מכהנים – מסלול רגיל בן 250 שעות לימוד

קהל היעד:

למעוניינים להשתלב / להתקדם בתחום הניהול בארגונים חמושים / מנהלי סניפים / בעלי רשיון מיוחד
היקף הלימודים:

8 חודשים. 250 ש"ל – מסלול רגיל
6 חודשים 170 ש"ל – מסלול מקוצר לבעלי תפקידים מכהנים.
מטרות הקורס:

• הקניית ידע ניהולי לארגון חמוש.
• הקניית מדדי ניהול לארגון חמוש.
• צמצום הסיכונים לארגון ולעובדיו.
• צמצום חשיפת הארגון ומנהליו לתביעות.

תכנים הנלמדים בקורס:

ידע בסיסי: הוראות בטיחות / זירות עבודה ופעילות / בעלי תפקידים / הוראות הרשות המוסמכת / עקרונות ניהול וארגון / שימוש בכלי ירייה זירתיים / עקרונות בלמידה / עקרונות בכתיבה / עקרונות בהצגת נושא / חוקים, תקנות ונהלים לארגון חמוש / כלי ירייה במערך רישוי עסקים.

ידע ניהולי:

ניהול החימוש בארגון / סיכונים תעסוקתיים / בעלי תפקידים / ניהול מערך כשירות ובטיחות / ארועי כלי ירייה – הגורם האנושי / תחומי אחריות / בקרת תהליכים / מדדי ניהול / תחקור ארועים / סימולציות ניהול / סיכונים תעסוקתיים / כתיבת נהלים והוראות שעה

תעודת הסמכה:

תעודה הסמכה מטעם המרכז הרב תחומי לביטחון, אבטחה וחקירות תוענק לעומדים בדרישות הקורס.

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד
ללא עבר פלילי
בוגר שרות צבאי
בריאות תקינה
נמצא מתאים ע"י ועדת קבלה
מותנה באישור משרד הפנים

הערות:
מיועד לגברים ונשים כאחד.