ניהול ארגון חמוש – ארגון ראוי מהו?

ההשלכה העיקרית האופרטיבית של יכולת החימוש העצמי הינה, הנפקת רישיונות נשיאת נשק ע"י הארגון עצמו כמעט ללא התערבות של הרשויות. עלינו לזכור כי במדינה דמוקרטית אין הדבר בבחינת מה בכך. בכדי לעשות כך על הארגון להתאים לדרישות החוק ולתנאי הרשויות ועליו להיות כשיר ביצועית לאחזקה ונשיאת כלי ירייה.

להמשך קריאה

ניהול ארגון חמוש – כשירות ביצועית

ארגון המבקש לחמש את עצמו ואת עובדיו, חייב להיות כשיר ביצועית במספר תחומים בהקשר ישיר לאחסנה, אחזקה ונשיאת כלי ירייה תוך שימת דגש על שימוש נאות ומושכל בכלי הירייה.
כל חריגה תפעולית מדרישות החוק ואו אי עמידה במינוח "היה סמוך ובטוח כי העובד ראוי לשאת כלי ירייה" הינה בעלת השלכות רבות שחלק לא מבוטל מהן פליליות.

להמשך קריאה

ניהול ארגון חמוש – סיכונים כלליים

ארגונים חמושים רבים, משאירים את כלי הירייה בידי עובדיהם גם מחוץ לשעות הפעילות המוכרות וזאת ללא בחינה סדורה ונאותה, כי נושא הנשק שולט בהוראות אחזקה נשיאה ושימוש בכלי ירייה, ואכן נוקט באמצעים הנדרשים על פי חוק להגנת יושבי הבית ועצמו כנגד פגיעה ו/ או גניבה, כתוצאה מאחזקת הנשק בבית מחוץ לשעות פעילותו ותפקידו .

להמשך קריאה